Què són els implants dentals?

 

Els implants dentals són fixacions de titani que s’insereixen a l’os del maxil·lar amb l’objectiu de substituir les arrels de la dent absent. La finalitat de la implantologia és reemplaçar les dents perdudes sense haver d’intervenir sobre cap altra peça dental.

 

 

Qui pot rebre un tractament d’implantologia?

 

 

La implantologia és adequada per a qualsevol persona que hagi perdut peces dentals (una, diverses o totes). Hi ha diferents tècniques i, després d’un acurat estudi de la problemàtica individual, s’aplica la més adequada a cada cas.

El percentatge d’èxit dels implants tractats per professionals experts és del 95%, i fins avui no s’han descrit al·lèrgies en cap dels pacients.

Pròtesi completa.

Solució protètica que respon a la necessitat de subjecció de les pròtesis completes convencionals.

Pròtesi híbrida.

Solució protètica sobre implants que ens permet reposar totes les dents d’un maxil·lar de forma fixa.

Pròtesi amovible.

Solució protètica sobre implants que permet al pacient la retirada de la pròtesi.